VastgoedrendementsMeter

De markt voor vastgoedfondsen heeft zich begin deze eeuw in snel tempo ontwikkeld; het aantal aanbieders verdrievoudigde binnen enkele jaren. 

Een toenemend aanbod van vastgoedbeleggingsfondsen en een diversiteit aan prospectussen gingen ten koste van de transparantie en maakten de markt voor de particuliere beleggers steeds complexer.  Het was bijna onmogelijk geworden om op basis van objectieve maatstaven een vergelijking te maken van de aanbiedingen.

Daarom heeft Adviesgroep Reyersen van Buuren in 2005 de VastgoedrendementsMeter® ontwikkeld; een hulpmiddel bij de beoordeling van vastgoedfondsen om de geboden rendementen in de prospectussen van vastgoedfondsen te toetsen.

Website VastgoedrendementsMeter.jpg

De VastgoedrendementsMeter was een voor iedereen toegankelijke internettoepassing, waarmee de belangrijkste rendementsdrijvers naar het marktgemiddelde of naar eigen inzicht konden worden gevarieerd. Zo konden huurindexatie, hypotheekrente, leegstand en bruto-aanvangsrendement worden aangepast. Deze zijn (direct) van invloed op de geboden rendementen. Hierdoor werd de vastgoedbelegging transparant en vergelijkbaar.

Beleggingsexpert Kapé Breukelaar, partner bij Capital Consult en columnist bij De Telegraaf, verzorgde bovendien bij elk fonds een begeleidende beschouwing waarmee werd gewezen op de aandachtspunten van de belegging.

Doel bereikt

De VastgoedrendementsMeter heeft beleggers bewuster gemaakt, maar zij heeft bovendien de aanbieders bewogen om transparanter te worden. Zo worden prospectussen nu veelal eenduidiger opgesteld, met name waar het gaat om financiële informatie. 

Dit doel is bereikt. In 2010 zijn wij daarom gestopt met de VastgoedrendementsMeter.

Reyersen van Buuren blijft zich inzetten voor een transparante(re) markt. Bijvoorbeeld met het in 2007 uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek naar de beweegredenen van de particuliere belegger, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit van Tilburg.

Handelsweg 59 C
1181 ZA
Amstelveen

t.+31 (0)20 643 83 81
f.+31 (0)20 645 55 32
Update

Vastgoednieuws in uw mailbox.

> Inschrijven

Email newsletter

Wij bieden het vertrouwen dat onze selectie uw aandacht waard is.